Söker du andra bra sidor som kan lösa dina problem? Här samlar vi olika resurser för problemlösning plus portaler där du kan leta vidare.

Skapligt enkelt matematiskt: Problemlösning

En sida med matematiska problemlösningar – en bra resurs för matematiklärare.

Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. De tränas i att tolka problem, att hitta strategier och metoder, använda begrepp, resonera, kommunicera och värdera.

Hur du löser ett problem på snabbast möjliga sätt

Din snabbguide till att lösa problem snabbare och du gör det i fem enkla steg.

Konsten att lösa problem – Dagensanalys.se

Att lösa ett problem görs helst i 7 steg, där var och ett av stegen kan innebära en kort eller en lång process.

Portaler där du kan söka resurser själv: